Softadmin

En low-code plattform för automatisering av verksamheter

IT

Verksamhetssystem byggt med automatiseringsplattformen Softadmin.

Kundanpassade verksamhetssystem för automatisering av interna processer.